Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling
   
 
Författare:Falk Jan-Erik , Pedersen Kristian
Titel:Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling
Utgivningsår:2004
Omfång:234 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231998
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

Offentlig upphandling upplevs ofta som något komplicerat. I denna bok redogörs på ett tydligt och pedagogiskt sätt för ett antal problematiska begrepp och företeelser av stor praktisk betydelse vid offentlig upphandling. I boken ges bland annat svar på frågor som: Vilka principer styr den offentliga upphandlingen? Hur går leverantörskvalificering och anbudsutvärdering till? Vilken information skall lämnas i ett tilldelningsbeslut? Vilken typ av ramavtal är tillåtna och hur får dessa användas?

Boken vänder sig främst till upphandlande enheter, leverantörer, domstolar, advokater, konsulter och andra som arbetar med eller kommer i kontakt med offentlig upphandling, men bör även kunna användas av forskare och studenter.

Jur. kand. Jan-Erik Falk är huvudlärare vid Silf Competence AB i offentlig upphandling, delegat i EPPG, European Public Procurement Group. Han är författare till Handbok i Offentlig Upphandling, Miljöanpassad upphandling – offentlig och privat, Ciceron beslutsstödssystem för offentliga inköpare och en rad artiklar i ämnet.

Jur. kand. Kristian Pedersen arbetar vid Nämnden för offentlig upphandling (NOU) där han bland annat är ansvarig för frågor som rör ramavtal och olika typer av samordnade inköpsförfaranden. Han är även en aktiv föredragshållare i ämnet offentlig upphandling.
 
  © 2017 Jure AB