Ds 2004:37 Samordnad upphandling
   
 
Titel:Ds 2004:37 Samordnad upphandling
Utgivningsår:2004
Omfång:35 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221942
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:37
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att kommuner och landsting får träffa avtal med annan upphandlande enhet för beslut enligt 1 kap. 28 § i lagen om offentlig upphandling. Upphandlingsombudet skall också kunna underteckna upphandlingskontraktet eller på annat sätt avsluta upphandlingen.
 
  © 2017 Jure AB