Svensk försäkringsårsbok 2004
   
 
Titel:Svensk försäkringsårsbok 2004
Utgivningsår:2004
Omfång:520 sid.
Förlag:Svenska Försäkringsföreningen
ISBN:1102133004
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Försäkringsrätt , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 629 SEK exkl. moms

 

I Svensk Försäkring Årsbok får du en aktuell och fullständig information om marknadsutvecklingen och aktörerna på den svenska försäkringsmarknaden. Årsboken fungerar som ett praktiskt uppslagsverk där du snabbt kan få reda på det du söker, t.ex. personuppgifter, företagsfakta och översikterett oumbärligt uppslagsverk för den som önskar aktuell information om den svenska försäkringsbranschen. Boken innehåller bl.a. översikter, analyser, aktuella uppgifter om försäkringsbolag och organisationer samt ett omfattande personregister.

I årsboken 2004 hittar du bl.a:
- Analyser: Ett tjugotal branschartiklar med analys av utvecklingen inom olika försäkringsgrenar i liv- och skadeförsäkring. Kapitalförvaltning, distribution, lagstiftning, tillsynsfrågor, det offentliga försäkringssystemet och den ekonomiska utvecklingen är andra områden som analyseras. Dessutom finns en omfattande årskrönika som beskriver viktiga händelser i branschen.
- Aktörerna på marknaden: Här finns omfattande information om alla som gör affärer på den svenska försäkringsmarknaden: försäkringsbolag, försäkringsmäklarföretag, myndigheter, branschorganisationer o.s.v.
- Ekonomiska uppgifter: Förutom en mängd diagram och tabeller i branschartiklarna finns 30 tabeller som innehåller försäkringsbolagens balans- och resultaträkningar samt resultatanalyser. I en tabell finns uppgifter om utländska bolags (filialer och agenturer) premier, försäkringsersättningar och driftsutgifter. Tabellerna är uppställda så att det går snabbt att se uppgifter om enskilda aktörer och för branschen som helhet. Nytt för i år är statistik för de större pensionskassorna och för PPM.
- Vem gör vad? I årsboken finns uppgifter om ungefär 800 personer verksamma i den svenska försäkringsvärlden. Här hittar du födelsedatum, adressuppgifter, befattning och för de flesta även e- postadresser. Personförteckningen är ordnad med namnen i bokstavsordning. För att underlätta din sökning har vi i år också ordnat namnen bolagsvis.
 
  © 2017 Jure AB