Miljöledning vid upphandling & inköp
   
 
Författare:Falk Jan-Erik , Frenander Charlotta , Nohrstedt Peter , Ryding Sven-Olof
Titel:Miljöledning vid upphandling & inköp
Utgivningsår:2004
Omfång:288 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232110
Ämnesord:Marknadsrätt , Miljörätt

Pris: 385 SEK exkl. moms

 

Denna bok vänder sig till alla som arbetar med upphandling och inköp i både offentliga och privata organisationer. Den ger en allmän beskrivning av utgångspunkter och frågeställningar som kan aktualiseras vid miljöanpassad upphandling. Ett av bokens viktigaste syften är att klargöra och beskriva de olika möjligheter som finns att ställa miljökrav vid upphandling och inköp så att det kan ske i större utsträckning än idag.

I boken presenteras olika system och verktyg som kan komma att fungera som hjälpmedel i upphandlingsarbetet. Särskilt utrymme ägnas kvalitets- och miljöledningssystem samt miljömärkning och miljödeklarationer. Boken täcker ett flertal olika områden, allt från de lagar och föreskrifter som måste beaktas i offentlig upphandling till allmän vägledning om hur ökad miljöhänsyn kan införas generellt i inköpsprocesser både i den offentliga och privata sektorn. Boken beskriver situationer som kan gynna såväl inköpare som leverantörer som samhället i stort.

Jan-Erik Falk är jurist och verksam inom Silf Competence AB med lång erfarenhet av bl.a. utbildning om miljöanpassad upphandling. Han är medlem av Rådet för Offentlig Upphandling (ROU) och European Public Procurement Group.

Charlotta Frenander är jurist med flerårig erfarenhet av miljöanpassad upphandling inom främst kommunal sektor. Hon har också genomfört utbildningar i ämnet och arbetar på Miljöstyrningsrådet med frågor som knyter an till miljöanpassad upphandling och EKU-verktyget.

Peter Nohrstedt är naturvetare och tidigare sekreterare i EKU-delegationen med ansvar för att utveckla EKU-verktyget. Han är verksam på Miljöstyrningsrådet med frågor som knyter an till miljöanpassad upphandling och EKU-verktyget.

Sven-Olof Ryding är naturvetare och arbetar med miljöledningssystem (EMAS och ISO 14001) och miljövarudeklarationer (EPD) på Miljöstyrningsrådet. Han är verksam inom internationell standardisering med ISO 14000-serien om miljöledningssystem och verktyg.
 
  © 2017 Jure AB