Materialsamling IT-rätt
   
 
Författare:Storr Christine
Titel:Materialsamling IT-rätt
Anmärkning:Redaktör för tidigare upplagor var Peter Wahlgren.
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:608 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172232188
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Skrifter från Institutet för rättsinformatik nr. 6
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 338 SEK exkl. moms

 

IT-rätten fortsätter att utvecklas i takt med att tekniken i allt större utsträckning påverkar olika verksamhetsområden. Internationell lagstiftning, i första hand från Europeiska Unionen, bidrar också till ett växande antal författningar inom området.

Aktuella frågeställningar rör skydd av digitaliserad information, oönskad reklam per e-post, elektronisk upphandling, telekommunikation, säkerhet, och registrering av domännamn. Två andra centrala områden är personlig integritet och informationsfrihet.

Materialsamlingen innehåller för IT-rätten relevanta EG-direktiv, svenska författningar och de vanligaste standardavtalen.

Christine Kirchberger är universitetsadjunkt i rättsinformatik. Urvalet av material har skett i samråd med medarbetare vid Institutet för rättsinformatik, ett forsknings- och utbildningsinstitut knutet till Juridiska institutionen vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB