Ds 2004:44 Sweden's third national report under the Convention on Nuclear Safety
� Swedish implementation of the obligations of the Convention
   
 
Titel:Ds 2004:44 Sweden's third national report under the Convention on Nuclear Safety � Swedish implementation of the obligations of the Convention
Anmärkning:Se även Ds 2001:41 och Ds 1998:54.
Utgivningsår:2004
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222116
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:44
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Detta är Sveriges tredje rapport med anledning av den konvention om kärnkraftssäkerhet som följde på Tjernobyl-olyckan. Här redovisas utvecklingen på kärnkraftsområdet i Sverige sedan den första rapporten publicerades år 1998.
 
  © 2017 Jure AB