Marknadsrätt
   
 
Författare:Carlén-Wendels Thomas
Titel:Marknadsrätt
Utgivningsår:1998
Omfång:409 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139201643
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Lagbokskommentaren
Ämnesord:Marknadsrätt

SLUT på förlag

 

Här kommenteras utförligt och probleminriktat bland annat marknadsföringslagen, prisinformationslagen, hemförsäljningslagen och produktsäkerhetslagen med därtill hörande lagstiftning. Under respektive paragraf finns en sammanställning av samtliga förarbeten och hänvisning till centrala rättsfall från Marknadsdomstolen, EG-domstolen, hovrätterna och Stockholms tingsrätt. Som bilagor finns bland annat relevanta EG-direktiv på marknadsrättens område, Internationella Handelskammarens regler samt Konsumentverkets riktlinjer och föreskrifter.
 
  © 2017 Jure AB