Copinger and Skone James on Copyright
� Volume One; Volume Two - Materials
   
 
Författare:Davies Gillian , Garnett Kevin , Harbottle Gwilym
Titel:Copinger and Skone James on Copyright � Volume One; Volume Two - Materials
Anmärkning:Två volymer. Inkluderar det tredje kumulativa supplementet.
Upplaga:15 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:3031 sid.
Förlag:Sweet & Maxwell
ISBN:0421876506
Produkttyp:Inbunden
Serie:Intellectual Property Library
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 5645 SEK exkl. moms

 

Contents: Copyright. Moral Rights. Rights in Performances. Design Right and the Protection of Works of Industrial Application. Miscellaneous Rights. Remedies. International Aspects. Exploitation and Control of Rights.
 
  © 2017 Jure AB