SOU 2004:121 Slag i luften
� En utredning om myndigheter, mansvåld och makt
   
 
Titel:SOU 2004:121 Slag i luften � En utredning om myndigheter, mansvåld och makt
Anmärkning:Se även SOU 2004:117 och prop. 2005/06:155.
Utgivningsår:2004
Omfång:292 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222655
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kvinnofridsuppdragen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:121
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Detta är förslag för arbetet med mäns våld mot kvinnor.

Förslagen i korthet:
– En nationell expertgrupp för mäns våld mot kvinnor och barn skall tillsättas.
– Specialenheter för mäns våld mot kvinnor och barn skall inrättas hos ett antal myndigheter som t.ex. Domstolsverket och Riksåklagaren.
– Kommunala enheter med inriktning på mäns våld mot kvinnor och barn skall inrättas.
– Ett nationellt forskningscentrum för mäns våld mot kvinnor och barn skall etableras.
– Ett forskningsprogram om mäns våld mot kvinnor och barn skall inrättas.
– De lokala kvinnojourerna skall ges statliga medel och kvinnojourernas riksorganisationer skall få ökade anslag.
– Krav på könsmaktsorienterad våldskompetens skall ställas vid tillsättning av tjänster med anknytning till mäns våld mot kvinnor.
– Rutiner för screening och statistikföring över mäns våld mot kvinnor skall utarbetas.
– En undersökning av samhällsekonomiska kostnader för mäns våld mot kvinnor skall genomföras.
– En utredning angående mäns våldsansvar skall tillsättas.
 
  © 2017 Jure AB