Straffansvar och modern brottslighet
� En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer
   
 
Författare:Jönsson Sverker
Titel:Straffansvar och modern brottslighet � En idékritisk studie av straffansvar för juridiska personer
Utgivningsår:2004
Omfång:248 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785815
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 910 SEK exkl. moms

 

I oktober 1997 fylldes svenska medier av rapporter om fynd av döda kor och fiskar på Hallandsåsen. Händelsen gav helt naturligt upphov till frågan: Vem har förgiftat Hallandsåsen?

För straffsystemet är detta en fråga om vem som skall straffas när brott begås inom ekonomi och industri. Bör straffet riktas mot enskilda människor eller mot företaget? I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt att rättssystem innehåller en möjlighet att straffa företag. Under senare år har det diskuterats att även i Sverige införa ett sådant straffansvar.

I denna doktorsavhandling undersöker författaren några av de ideologiska, kriminalpolitiska och straffrättsliga föreställningar som ligger bakom idén att straffa företaget - den juridiska personen.
 
  © 2017 Jure AB