Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga
   
 
Titel:Ds 2004:56 Barnen i brottets skugga
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:166.
Utgivningsår:2004
Omfång:93 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222809
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:56
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag om att barn som bevittnar våld skall ha rätt till brottsskadeersättning från staten. Barnen skall betraktas som brottsoffer och socialtjänstens ansvar för dem skall tydliggöras. Så kallade Barnahus skall inrättas där rättsväsendet, sociala myndigheter och hälso- och sjukvården kan samordna sitt arbete. Barnen får därmed bara ett ställe att gå till och slipper slussas runt. Även situationen för barn som har föräldrar som sitter i häkte eller fängelse uppmärksammas.
 
  © 2017 Jure AB