Ds 2004:55 Upplyst franchising
   
 
Titel:Ds 2004:55 Upplyst franchising
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:98.
Utgivningsår:2004
Omfång:244 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222787
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:55
Ämnesord:Förmögenhetsrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

Förslaget går ut på att säkerställa att nödvändig information mellan franchisegivare och franchisetagare utbyts innan franchiseavtal ingås.
 
  © 2017 Jure AB