SOU 2004:131 Konkurrensbrott
� En lagstiftningsmodell
   
 
Titel:SOU 2004:131 Konkurrensbrott � En lagstiftningsmodell
Anmärkning:Slutbetänkande. Tidigare delbetänkanden SOU 2003:73 och SOU 2004:10. Se prop. 2004/05:117.
Utgivningsår:2004
Omfång:299 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222825
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:131
Ämnesord:Marknadsrätt , Straffrätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB