The Law of Transport Operators
� In International Trade
   
 
Författare:Ramberg Jan
Titel:The Law of Transport Operators � In International Trade
Utgivningsår:2005
Omfång:286 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010961
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 186
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

SLUT på förlag

 

Denna bok innehåller en heltäckande redogörelse för transporträtten inom internationell handel. Den tar upp flera internationella konventioner på området och har nära anknytning till Jan Rambergs bok "International Commercial Transactions" och även till "Internationellla köplagen (CISG) - En kommentar" av Jan Ramberg och Johnny Herre. Boken är skriven på engelska. I boken redogörs för rättsreglerna inom transporträtten med särskild inriktning på deras samverkan med regelsystemet för internationella köp och med beaktande av transportköparnas behov av ändamålsenliga lösningen inom transportlogistiken. Den bygger på regelsystemet i internationella konventioner och allmänt använda regler och bestämmelser. I boken konstateras att dagens system inte motsvarar marknadens behov och att utvecklingen på området behöver följa andra riktlinjer än vad som gällt traditionellt.
 
  © 2017 Jure AB