Parallel and Conflicting Enforcement of Law
   
 
Författare:Andersson Torbjörn
Titel:Parallel and Conflicting Enforcement of Law
Utgivningsår:2005
Omfång:270 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913901097X
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag

 

I sexton bidrag behandlar framstående jurister hur rättsregler i olika länder, när det gäller samma fråga, kan samverka eller kollidera med varandra. Exempelvis hur samma fråga skall bedömas i allmän domstol respektive förvaltningsdomstol eller kollisioner mellan rättsregler i EU och nationella rättsregler. Många rättsområden berörs, bl.a. arbetsrätt, civilrätt, konkurrensrätt, processrätt, skatterätt och straffrätt. Bidragen pekar på de praktiska problemen och presenterar lösningar.
 
  © 2017 Jure AB