Ds 2005:1 Finansiella konglomerat
   
 
Titel:Ds 2005:1 Finansiella konglomerat
Anmärkning:Se även 2002/87/EG och prop. 2005/06:45.
Utgivningsår:2005
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822299X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:1
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 270 SEK exkl. moms

 

Med anledning av det s.k. konglomeratdirektivet föreslås en ny lag om särskild tillsyn över finansiella konglomerat. Vidare föreslås flera ändringar i befintliga lagar på finansmarknadsområdet. Ett finansiellt konglomerat är en företagsgrupp som innehåller företag som driver verksamhet inom både försäkringssektorn och bank- och värdepapperssektorn.
 
  © 2017 Jure AB