SOU 2005:6 Säkert inlåst?
� En granskning av rymningarna från Kumla, Hall, Norrtälje och Mariefred 2004
   
 
Titel:SOU 2005:6 Säkert inlåst? � En granskning av rymningarna från Kumla, Hall, Norrtälje och Mariefred 2004
Utgivningsår:2005
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222949
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rymningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:6
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

I betänkandet ges förslag om förändringar som ökar möjligheterna att förebygga och ingripa vid rymningar och fritagningar samt att förebygga och förhindra gisslansituationer.

Bland annat föreslås:
– ett ökat nationellt ansvar
– samlade riskbedömningar
– utökad underrättelseverksamhet
– specialiserad personal på säkerhetsavdelningarna
– bättre kontroll vid rekrytering av personal, samt
– effektivare tillsyn över kriminalvården för att förhindra framtida rymningar
 
  © 2017 Jure AB