SOU 2005:3 Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål
   
 
Titel:SOU 2005:3 Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål
Utgivningsår:2005
Omfång:300 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222892
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kulturföremålsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:3
Ämnesord:Straffrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag till lagstiftning som krävs för att Sverige skall kunna ansluta sig till konventionen.
 
  © 2017 Jure AB