SOU 2005:20 Konsumentskydd vid modemkapning
   
 
Titel:SOU 2005:20 Konsumentskydd vid modemkapning
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2005:108 samt prop. 2007/08:86.
Utgivningsår:2005
Omfång:316 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223198
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:20
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt , IT-rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I delbetänkande av Utredningen om obehörig användning av kontokort samt konsumentskydd vid s.k. modemkapning fastslås att konsumentskyddet på området bör stärkas.

Förslaget innebär i huvudsak att:
– Det ska vara förbjudet att lägga ut uppringningsprogram som används för modemkapning, på wepplatser.
– Abonnenten ska bara var betalningsskyldig för sådan uppringning som han uttryckligen har godkänt.
– En telefonabonnent ska ha rätt att spärra sitt abonnemang mot uppringning av vissa slags nummer, till exempel utlands- eller betalnummer. Dessutom ska abonnenten ha rätt att spärra abnonnemanget när den löpande debiteringen har nått ett på förhand bestämt belopp.
 
  © 2017 Jure AB