Ds 2005:5 Angrepp mot informationssystem
   
 
Titel:Ds 2005:5 Angrepp mot informationssystem
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:66.
Utgivningsår:2005
Omfång:87 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223171
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:5
Ämnesord:Straffrätt , IT-rätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I promemorian övervägs behovet av lagändringar för att genomföra EU:s rambeslut om angrepp mot informationssystem. Rambeslutet innehåller bl.a. bestämmelser om vilka handlingar som ska vara straffbelagda som sådana angrepp.
 
  © 2017 Jure AB