Distributionsavtal
� Handelsagentur Ensamåterförsäljning Franchising
   
 
Författare:Stenberg Hans
Titel:Distributionsavtal � Handelsagentur Ensamåterförsäljning Franchising
Utgivningsår:2005
Omfång:755 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486725
Produkttyp:Inbunden
Serie:Internationell affärsrätt
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt , Immaterialrätt

Pris: 961 SEK exkl. moms

 

Den nyutgivna titeln "Distributionsavtal" är det första större verket som behandlar distributions- och andra återförsäljaravtal. Boken är den tredje delen i Exportrådets bokserie "Internationell affärsrätt".

Väsentliga avsnitt behandlar skrivning av avtal med handelsagenter, ensamåterförsäljare och franchisetagare, bl.a. genom kommenterade checklistor och mallavtal.

Författaren ger en beskrivning av de regler som öppnar för den gemensamma marknaden, inklusive en analys av de konkurrensrättsliga regler som drabbar distributionsavtal. Även e-handel och EGs e-handelsdirektiv behandlas.

I ett komparativt länderavsnitt lämnas upplysningar främst om tvingande regler till skydd för handelsagenter i ett stort antal länder. I 13 bilagor ingår viktiga författningstexter på konkurrensområdet, EGs handelsagentdirektiv, Unidroits modellag för franchiseavtal, Principles of International Commercial Contracts m.m.

Författarens syfte är att rikta uppmärksamhet på många problemställningar i distributionsavtal som det enskilda företaget och dess juridiska rådgivare kan dra nytta av vid avtalsskrivandet.
 
  © 2017 Jure AB