Ds 2005:9 En moderniserad rättsprövning, m.m.
   
 
Titel:Ds 2005:9 En moderniserad rättsprövning, m.m.
Anmärkning:Se även Ds 2004:29, prop. 2004/05:65 och prop. 2005/06:56.
Utgivningsår:2005
Omfång:75 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223341
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:9
Ämnesord:Processrätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas bl.a. följande förslag om förändringar av rättsprövningsinstitutet:
– Endast regeringsbeslut bör kunna rättsprövas.
–Tillämpningsområdet för rättsprövningen kopplas till begreppet civila rättigheter och skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.
– Vem som får ansöka om rättsprövning skall anges tydligare än i dag.
– Miljöorganisationer får rätt att ansöka om rättsprövning av sådana tillståndsbeslut som omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen.
 
  © 2017 Jure AB