Behörighet i bank
   
 
Författare:Lundgren Staffan
Titel:Behörighet i bank
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:53 sid.
Förlag:Liber Ekonomi
ISBN:9147072490
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 419 SEK exkl. moms

 

I nästan alla kontakter mellan banken och kunden måste den bankanställde göra en behörighetsprövning, det vill säga ta ställning till om kunden till exempel äger rätt att disponera ett konto eller få tillträde till ett bankfack. I denna bok beskrivs kunderna i egenskap av fysiska och juridiska person och vilka behörighetshandlingar som krävs vid kontakt med banken i olika situationer.
 
  © 2017 Jure AB