SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader - Bilagor
   
 
Titel:SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader - Bilagor
Utgivningsår:2005
Omfång:386 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223031
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Regelutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:4
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Ett antal forskare och myndigheter har haft i uppdrag att studera olika aspekter på liberaliseringarna. Resultatet presenteras i olika avsnitt av den här bilagedelen:
– Konkurrens inom långväga persontrafik på järnväg av Banverket/Lena Wieweg
– Telereformerna i backspegeln av Lars Hultkrantz
– Att avreglera infrastrukturella system: effekter på teknikutveckling och investeringsbeteende med exempel från energisektorn av Intersecta/Daniel Hallencreutz och Per Lundequist
– 1990-talets avregleringar: Vad säger aggregerade data? av Konjunkturinstiutet/Tomas Lindström
– Produktmarknadskonkurrens och jämviktsarbetslöshet av Oskar Nordström Skans
– Sex marknader huvudrapport av Statskontoret
 
  © 2017 Jure AB