VA-lagstiftningen
� en kommentar
   
 
Författare:Bouvin Åke , Qviström Jörgen
Titel:VA-lagstiftningen � en kommentar
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1993
Omfång:198 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138501104
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Här kommenteras lagen om allmänna vatten- och avloppsanläggningar som trädde i kraft den 1 juli 1970. Denna andra upplaga tar hänsyn till avgöranden från den genom lagens tillkomst instiftade Statens va-nämnd. Hänsyn tas även till avgöranden i Vattenöverdomstolen och HD samt uttalanden av Vattennämnden. Kommentarerna anknyter inte till de särskilda paragraferna utan behandlar i skilda avsnitt vissa frågeställningar.
 
  © 2017 Jure AB