Bostads- och anläggningsarrende
   
 
Författare:Rittri Bror
Titel:Bostads- och anläggningsarrende
Utgivningsår:1985
Omfång:380 sid.
Förlag:Norstedts
ISBN:911857002X
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Blå Bibliotek
Ämnesord:Hyra och annan nyttjanderätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Här behandlas i detalj 10 och 11 kap. jordabalken samt de delar av 7-9 kap. som har betydelse för dessa arrendetyper. Tyngdpunkten ligger i en systematisk redogörelse för praxis angående förlängningsrätt, arrendeavgift, andra avtalsvillkor och överlåtelserätt.
 
  © 2017 Jure AB