Ds 2005:11 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
   
 
Titel:Ds 2005:11 Den europeiska exekutionstiteln för obestridda fordringar
Anmärkning:Se prop. 2005/06:48.
Utgivningsår:2005
Omfång:133 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223384
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:11
Ämnesord:Internationell privat- och processrätt , Krediträtt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

För att komplettera förordningen om den europeiska exektuionstiteln föreslås regler om bl.a. rättelse och återkallelse av ett intyg om en europeisk exekutionstitel. Reglerna föreslås bli intagna i en ny lag, som även skall innehålla de kompletterande lagbestämmelserna till Bryssel I-förordningen, Brysselkonventionen och Luganokonventionen.
 
  © 2017 Jure AB