Kreditrettens udvikling
   
 
Författare:Andersen Lennart Lynge
Titel:Kreditrettens udvikling
Utgivningsår:2003
Omfång:246 sid.
Förlag:Gjellerup
ISBN:8713048724
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 323 SEK exkl. moms

 

Kreditrettens udvikling er en samling af artikler med det fælles sigte at illustrere nogle væsentlige temaer i den løbende udvikling inden for kreditretten.

Bogen indeholder tre artikler om forbrugerkredit. Nina Dietz Legind, adjunkt på Syddansk Universitet, skriver om udviklingen inden for privat kaution, medens Henrik Juul, vicedirektør i Lån & Spar Bank, skriver om udkastet til bekendtgørelse om god skik, særligt med henblik på forholdene i pengeinstitutsektoren. Der er tale om en særdeles konstruktiv kritik af udkastet, der, hvis det gennemføres, vil give en uklar retstilstand på et område, hvor antallet af tvister ikke er for nedadgående. Lennart Lynge Andersen har skrevet om Europa-Kommissionens forslag fra september 2002 om et nyt forbrugerkreditdirektiv.

Emnerne virksomhedspant og behovet for fleksible panteregler, der er aktuelle i den legislative debat, præsenteres fra to synsvinkler. Lasse Højlund Christensen, lektor på Århus Universitet, skriver om virksomhedspant ud fra en insolvensretlig synsvinkel, medens Erik Werlauff, professor på Aalborg Universitet, konkluderer, at det er på tide at smidiggøre og liberalisere den danske pantelovgivning som sådan, og at indførelse af virksomhedspant kun er et af elementerne.

Endelig skriver Peer Schaumburg-Müller, underdirektør i TDC, om kapitalmarkedsrettens og selskabsrettens grundlæggende formål, medens Andreas Tamasauskas, der er ph.d.-studerende på Handelshøjskolen i København, behandler emnet securisation.
 
  © 2017 Jure AB