Ds 2005:14 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer
� EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel
   
 
Titel:Ds 2005:14 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer � EU:s rambeslut om olaglig narkotikahandel
Utgivningsår:2005
Omfång:103 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822349X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:14
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag till lagändringar för att Sverige fullt ut skall kunna genomföra EU:s rambeslut om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel. Bland annat föreslås att ett nytt brott med tre gradindelningar skall införas: olovlig befattning med narkotikaprekursorer (ämnen som kan användas vid framställning av narkotika) av normalgraden, ringa brott och grovt brott.
 
  © 2017 Jure AB