Familjerätten
� En introduktion
   
 
Författare:Wickström Anita , Komujärvi Unto
Titel:Familjerätten � En introduktion
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:213 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139203948
Ämnesord:Familjerätt

SLUT på förlag

 

I denna bok ges en samlad bild av det familjerättsliga regelsystemet, reglerna om äktenskap, partnerskap och samboende, om förhållandet mellan föräldrar och barn, om god man och förvaltare samt om arv, testamente och boutredning. Denna upplaga har reviderats med hänsyn till nyare rättsfall och en rad nyheter i lagstiftningen sedan den första upplagan.
 
  © 2017 Jure AB