Ds 2005:19 De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet
   
 
Titel:Ds 2005:19 De projektbaserade mekanismerna enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:153.
Utgivningsår:2005
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223651
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:19
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till genomförande av det s.k. länkdirektivet. Förslaget innebär att verksamhetsutövare som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter kan tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som sker i projektform i ett annat land.
 
  © 2017 Jure AB