SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård - Del 1
   
 
Titel:SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård - Del 1
Anmärkning:Se även del 2 samt prop. 2005/06:123 och prop. 2006/07:127.
Utgivningsår:2005
Omfång:659 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223724
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kriminalvårdskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:54
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

Allmän utgångspunkt har varit att individens egen motivation till förändring skall tas till vara utan att kravet på samhällsskydd eftersätts. Exempel på förslag:
- en mer individualiserad verkställighet
- ett förmånssystem i anstalterna
- ett utvidgat och mer konsekvent utslussningssystem
- att Kriminalvården skall fatta i princip samtliga beslut som första instans
- att övervakningsnämnderna och Kriminalvårdsnämnden avskaffas, istället skall överklagbara beslut överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol.
 
  © 2017 Jure AB