SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård - Del 2
   
 
Titel:SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård - Del 2
Anmärkning:Se även del 1 samt prop. 2005/06:123 och prop. 2006/07:127.
Utgivningsår:2005
Omfång:436 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223732
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:54
Ämnesord:Straffrätt , Kriminologi

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB