Ds 2005:39 Bostadsfinansiering
   
 
Titel:Ds 2005:39 Bostadsfinansiering
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:61.
Utgivningsår:2005
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224291
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:39
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag på åtgärder för att hjälpa de grupper i samhället som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB