Från tanke till gärning - Del 1
� Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt
   
 
Författare:Asp Petter
Titel:Från tanke till gärning - Del 1 � Legitimationsfrågor rörande förfältsdelikt
Utgivningsår:2005
Omfång:163 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786102
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 101
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 256 SEK exkl. moms

 

Denna bok utgör den första delrapporten från det projekt som går under namnet Från tanke till gärning. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och inriktat på en analys av möjligheterna att ingripa mot brottslighet på ett tidigt stadium. Projektet avses innefatta analyser av området i bl.a. rättsdogmatiskt, straffrättsfilosofiskt och rättspolitiskt perspektiv. Det föreliggande arbetet tar sikte på legitimationsfrågor, dvs. frågor som har att göra med i vilken utsträckning det kan betraktas som legitimt att gripa in med straffrättsligt ansvar på förfältsområdet (det område som tidsmässigt ligger innan den tidpunkt vid vilken skada uppstår).
 
  © 2017 Jure AB