Påföljdskonkurrens
� Problem och principer
   
 
Författare:Ulväng Magnus
Titel:Påföljdskonkurrens � Problem och principer
Utgivningsår:2005
Omfång:585 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786021
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 99
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 1670 SEK exkl. moms

 

Hur skall påföljden bestämmas i fall då den avser flera brott? Den frågan ger upphov till konkurrensproblem rörande påföljdsbestämning, som är det huvudsakliga ämnet för denna straffrättsliga undersökning. Fokus ligger på en analys av de principer som sedan lång tid anses styra valet av lösningsalternativ: kumulation, absorption och asperation.

Bland de frågor som diskuteras i boken kan nämnas:
• Principen om gemensamt straff
• Konstruktion av straffskala för flerfaldig brottslighet
• Straffmätning vid flerfaldig brottslighet och principen om mängdrabatt
• Valet mellan olika lösningsalternativ i BrB kap. 34 (konsumtionsdom, särskild dom och ny gemensam dom)
• Förhållandet mellan konkurrensläran och principerna om proportionalitet och humanitet
 
  © 2017 Jure AB