Upphovsrätt i konkurrens
� Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering
   
 
Författare:Eklöf Dan
Titel:Upphovsrätt i konkurrens � Särskilt om artikel 82 och tvångslicensiering
Anmärkning:Detta är en uppdaterad och redigerad version av författarens doktorsavhandling som utgavs på Jure förlag år 2004.
Utgivningsår:2005
Omfång:524 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176786056
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Immaterialrätt , Marknadsrätt

Pris: 981 SEK exkl. moms

 

Upphovsrättslagstiftningen etablerar långtgående exklusiva rättigheter till ett verk. Innehavaren kan ibland störa en fungerande konkurrens. Trots upphovsrättens långtgående marknadsanpassning – som analyseras i framställningen – är en friktion med förbudet mot missbruk av en dominerande ställning i EG-fördragets artikel 82 och 19 § konkurrenslagen oundviklig. Licensvägran kan utgöra en överträdelse. Konkurrensrättsligt baserad tvångslicensiering aktualiseras.

I boken analyseras den metod som används för att undersöka konkurrensen på upphovsrättsmarknader. Spörsmålet om hur man identifierar ett betydande marknadsinflytande granskas. Licensvägran som missbruk undersöks närmare. Särskilt fokus läggs på att utröna de särskilda omständigheter under vilka konkurrensrättslig intervention i form av tvångslicensiering kan utlösas. Även möjligheterna att införa en rent upphovsrättslig tvångslicensordning – ett fair commercial use – specifikt avsedd att föregripa konkurrensstörningar studeras.

Boken är en uppdaterad och redigerad version av författarens doktorsavhandling från år 2004.
 
  © 2017 Jure AB