Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor
   
 
Titel:Ds 2005:34 Några bodelningsfrågor
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:32.
Utgivningsår:2005
Omfång:163 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224135
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:34
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 194 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller förslag till ändringar av jämkningsregeln i äktenskapsbalken och motsvarande bestämmelse i sambolagen. Dessutom lämnas förslag till förändringar med syfte att undvika otillfredsställande bodelningsresultat.
 
  © 2017 Jure AB