Tvangsauktion
� over fast ejendom og andelslejligheder
   
 
Författare:Johannsen Mogens
Titel:Tvangsauktion � over fast ejendom og andelslejligheder
Utgivningsår:2005
Omfång:319 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757412685
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Krediträtt , Insolvensrätt , Fastighetsrätt

Pris: 496 SEK exkl. moms

 

Indholdsfortegnelse:
Forord
kapitel 1 Hvilke retsregler gælder for køb på tvangsauktion
kapitel 2 Erhvervelsesbegrænsningsregler
kapitel 3 Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse
kapitel 4 Auktionsbegæringen
kapitel 5 Vejledningsmødet
kapitel 6 Advokatbeskikkelse
kapitel 7 Sagkyndig
kapitel 8 Forberedende møde
kapitel 9 Auktionsvilkårene
kapitel 10 Salgsopstilling/købsnøgle
kapitel 11 Salgsopstillingens ejendomsoplysninger
kapitel 12 Størstebeløbet
kapitel 13 Brugelig pant
kapitel 14 Fortrinsberettigede lejekrav
kapitel 15 Servitutter m.v. (Auktionsvilkårenes pkt. 3)
kapitel 16 Auktionsbuddet m.v. (Auktionsvilkårenes pkt. 4)
kapitel 17 Ejendommens overtagelse (Auktionsvilkårenes pkt. 5
kapitel 18 Købers forpligtelser (Auktionsvilkårenes pkt. 6)
kapitel 19 Købers sikkerhedsstillelse (Auktionsvilkårenes pkt. 7)
kapitel 20 Købers misligholdelse (Auktionsvilkårenes pkt. 8)
kapitel 21 Auktionsskøde (Auktionsvilkårenes pkt. 9)
kapitel 22 Auktionsvilkårenes fravigelighed (Auktionsvilkårenes pkt. 10)
kapitel 23 Konsekvenser af fejl og udeladelser ved salgsopstillingen m.v.
kapitel 24 Tilbudspligt og ansvarsfraskrivelse
kapitel 25 Bekendtgørelse af auktionen
kapitel 26 Indkaldelse af rettighedshavere og skyldner
kapitel 27 Auktionsmødet og budgivningen
kapitel 28 Servitutter, alternativt opråb og uensartede behæftelser
kapitel 29 Auktionsmødet i hovedpunkter
kapitel 30 Ny auktion
kapitel 31 Auktionsskøde
kapitel 32 Tvister under tvangsauktionen
kapitel 33 Appel af fogedrettens afgørelser
kapitel 34 Salg af andelslejligheder på tvangsauktion
kapitel 35 Den praktiske fremgangsmåde ved pantsætning af andelslejligheder
Forkortelser, bilag, litteraturfortegnelse, hjemmesider, stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB