Djurskydd
� Fakta och tips
   
 
Författare:Striwing Helena , Åslund Mikael
Titel:Djurskydd � Fakta och tips
Utgivningsår:2005
Omfång:272 sid.
Förlag:Striwing
ISBN:9179106765
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Djurskydd är primärt avsedd att användas som handbok vid handläggningen av djurskyddsärenden. Boken vänder sig till alla som handlägger, beslutar och berörs av djurskyddsärenden och avhandlar allt från inspektionsverksamhet till centrala frågor om förelägganden, förbud att ha djur och omhändertagande av djur. Framställningen illustreras med rättsfall från förvaltningsdomstolar och JO-beslut. Boken kan också användas av poliser, åklagare och allmänna domstolar, då många viktiga frågor åskådliggörs med brottmålsdomar.
 
  © 2017 Jure AB