Våldsam aktivism och terrorism
� aktivismens affärslogik - möjliga motmedel
   
 
Författare:Kallberg Jan
Titel:Våldsam aktivism och terrorism � aktivismens affärslogik - möjliga motmedel
Utgivningsår:2005
Omfång:151 sid.
Förlag:Nätnavet
ISBN:9185087033
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

Rätten att aktivera sig tillhör den västerländska demokratins hörnpelare. Men i den våldsamma aktivismen har ideologin marginaliserats. Här sker angreppen uteslutande mot mål med högt symbolvärde,och i centrum står produktionen av uppmärksamhet - för att säkra fortsatt stöd från likasinnade, inte minst finansiellt. I attentionalismens tidevarv är detta en logisk utveckling.

I den här boken förklarar juristen och säkerhetskonsulten Jan Kallberg hur den våldsamma aktivismen uppvisar stora likheter med internationell terrorism. Han går igenom dess mekanismer och dess affärslogik, slår fast vilka faktorer som avgör valet av mål, visar metoderna som används och förklarar sedan hur företag i förekommande fall kan skydda sig. Boken inleds dock med en hälsosam guide till riskvärdering, säkerhetsskydd och kundrelationer. Författaren konstaterar bland annat att många katastrofala förtroendeskador hade kunnat undvikas - genom att helt enkelt inte sända ut onödigt provocerande budskap. Somliga avsnitt i boken borde nog mana till eftertanke bland svenska företagsledningar.

Våldsam aktivism och terrorism riktar sig till alla som vill öka sin förståelse för vad som ligger bakom fenomen som gatukravaller och förstörda minkfarmer - och varför organisationer med till synes behjärtansvärda mål fått skuggrörelser som inte drar sig för att ta till våld och förstörelse.

Jan Kallberg ,jurist och säkerhetsexpert, undervisar idag vid University of Texas. Han har under långa perioder bott utomlands - i Afrika, Asien och USA. Hans insikter vilar både på teoretisk grund och på erfarenheten av hur det är att dagligen leva med terror och våld som närmsta granne.
 
  © 2017 Jure AB