Ds 2005:45 Europakooperativ
   
 
Titel:Ds 2005:45 Europakooperativ
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:36 och prop. 2005/06:150.
Utgivningsår:2005
Omfång:408 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822450X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:45
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås bl.a. att Bolagsverket skall föra ett särskilt register över europakooperativ med säte i Sverige; att Skatteverket och Finansinspektionen under vissa förhållanden skall ha rätt att motsätta sig att ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige till en annan medlemsstat eller att en svensk ekonomisk förening deltar i bildandet av ett europakooperativ genom fusion och att om ett europakooperativ flyttar sitt säte från Sverige, skall ett särskilt bokslut upprättas för den tid för vilken årsredovisning inte tidigare har upprättats.
 
  © 2017 Jure AB