Ds 2005:47 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete m.m.
   
 
Titel:Ds 2005:47 Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete m.m.
Utgivningsår:2005
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224550
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:47
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 104 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag som innebär att Konsumentombudsmannen (KO) får nya befogenheter i sin tillsynsverksamhet. Vidare föreslås en ny bestämmelse i marknadsföringslagen som närmare reglerar hur betalning och indrivning av utdömda marknadsstörningsavgifter skall gå till. Genom dessa förslag anpassas svensk lagstiftning till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete.
 
  © 2017 Jure AB