Moderna betalningsformer
   
 
Författare:Lehrberg Bert
Titel:Moderna betalningsformer
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:161 sid.
Förlag:I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik
ISBN:9197496227
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Krediträtt

Pris: 382 SEK exkl. moms

 

Den här boken behandlar moderna betalningar i ett juridiskt perspektiv. I en allmän inledning redogörs för grundläggande begrepp. Därefter presenteras de viktigaste formerna av betalning:
• kontantbetalning med sedlar eller mynt,
• betalning med anvisning eller check,
• kontobetalning (överföring, girering),
• automatisk betalning och girering,
• kortbetalning samt
• betalning med e-pengar.

Fyra grundläggande frågor får särskild uppmärksamhet:
• När är en betalning fullgjord?
• När blir betalningen oåterkallelig för betalaren?
• När blir den bindande för mottagarens bank?
• När vinner betalningsmottagaren sakrättsligt skydd?

Boken är skriven som lärobok för juristutbildningen och för kurser i bankrätt, men är också av värde för jurister och andra som vill veta mer om betalningar och juridiken kring dessa.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår utbildnings- och
konsultföretaget IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB.
 
  © 2017 Jure AB