Straffrättens gärningslära
   
 
Författare:Jareborg Nils
Titel:Straffrättens gärningslära
Anmärkning:Denna bok och Staffrättens ansvarslära av samme författare är som kursbok ersatt av Allmän kriminalrätt.
Utgivningsår:1995
Omfång:270 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138502852
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt

SLUT på förlag

 

I denna bok behandlas utförligt de allmänna läror om brotten som närmast rör tolkning och tillämpning av enskilda straffbestämmelser. Detta sker mot bakgrund av en inledning, där straffrättsliga grundbegrepp presenteras i ett systematiskt och internationellt perspektiv. Bokens huvuddel avser lärorna om gärning, gärningsman, orsakande, fara och risk, underlåtenhetsbrott och nationella begränsningar. Slutligen behandlas frågor om konkurrens (regel- och gärnings-) mellan brott.
 
  © 2017 Jure AB