Ds 2005:42 Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m.
� en diskussionspromemoria
   
 
Titel:Ds 2005:42 Kontraheringsplikt vid företagsförsäkring m.m. � en diskussionspromemoria
Utgivningsår:2005
Omfång:84 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224380
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:42
Ämnesord:Försäkringsrätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 146 SEK exkl. moms

 

I promemorian behandlas frågan om kontraheringsplikt.
 
  © 2017 Jure AB