Ds 2005:57 The Swedish Report on Demonstrable Progress
� Under the Kyoto Protocol
   
 
Titel:Ds 2005:57 The Swedish Report on Demonstrable Progress � Under the Kyoto Protocol
Anmärkning:Finns även på svenska.
Utgivningsår:2005
Omfång:46 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224984
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:57
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas de framsteg som Sverige gjort för att uppfylla åtagandena enligt Kyotoprotokollet.
 
  © 2017 Jure AB