Ds 2005:55 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar
� I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar
   
 
Titel:Ds 2005:55 Sveriges fjärde nationalrapport om klimatförändringar � I enlighet med Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar
Utgivningsår:2005
Omfång:149 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225069
Serie:Ds, departementsserien nr. 2005:55
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

Sverige har lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp. Men enligt en prognos för de kommande 15 åren kommer utsläppen att vända uppåt igen om inte fler åtgärder vidtas. Detta framkommer i nationalrapporten som även redovisar bl.a. basfakta om det svenska samhället och går igenom de olika samhällssektorerna enligt den indelning som är bruklig i klimatsammanhang.
 
  © 2017 Jure AB