FAR SRS Ekonomiska brott i aktiebolag 2006
� revisorns handlingsplikt enligt ABL
   
 
Titel:FAR SRS Ekonomiska brott i aktiebolag 2006 � revisorns handlingsplikt enligt ABL
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:94 sid.
Förlag:FAR SRS Förlag
ISBN:9189678451
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:FAR Akademi
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

I boken beskrivs reglerna om revisors handlingsplikt vid misstanke om brott. Efter en inledande sammanfattning av de aktuella bestämmelserna i aktiebolagslagen presenteras de brottsbestämmelser som revisorn har att vara uppmärksam på.

Denna tredje upplaga har uppdaterats och anpassats till den nya aktiebolagslagen av kanslirådet Johan Danelius. Boken är uppdaterad per den 1 januari 2006.
 
  © 2017 Jure AB