SOU 2006:12 Rattfylleri och sjöfylleri
   
 
Titel:SOU 2006:12 Rattfylleri och sjöfylleri
Anmärkning:Delbetänkande. Se även Ds 2006:7 och slutbetänkandet SOU 2006:47.
Utgivningsår:2006
Omfång:414 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225212
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rattfylleriutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:12
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås bl.a. att domstolen vid påföljdsvalet skall fokusera på gärningsmannens behov av behandling och undersöka möjligheterna att döma till skyddstillsyn med föreskrift om särskild behandlingsplan, så kallad kontraktsvård. Vidare föreslås att den som skall avtjäna fängelsestraff för grovt rattfylleri på kriminalvårdsanstalt skall placeras på en anstalt som har särskild programverksamhet anpassad för den som dömts för trafiknykterhetsbrott. Genom en försöksverksamhet införs en möjlighet att villkora en eftergift av bötesstraff vid trafiknykterhetsbrott av normalgraden, om gärningsmannen genomför behandling mot sitt missbruk.
 
  © 2017 Jure AB